Община Бяла Слатина разработва нов проект

На проведеното в края на миналата седмица заседание на постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие във Враца община Бяла Слатина внесе предложения за „Домашен помощник” и „Поддръжка на гробищни паркове”.

Предоставянето на услугата „Домашен помощник” ще реши основен социален проблем в общината, чрез обгрижване на болни възрастни и самотни хора, без откъсване от семейната среда. Целта на регионалната програма е да се осигури целогодишна заетост на 80 безработни – 45 души с основно и по-ниско образование и 35 – над 50 години. В задълженията им ще влизат текущо почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, приготвяне на храна с продукти на обгрижвания, купуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от първа необходимост, дребни ремонти в дома и/или съдействие за извършването им.

Второто предложение на общината е за „Поддръжка на гробищни паркове”. Дейността ще осигури 6-месечна заетост на 64 безработни от целевите групи – 50 души с основно и по-ниско образование и 14 – над 50 години. Те ще бъдат назначени на длъжност „работници по поддръжка на гробищни паркове”. Дейността е насочена към подобряване на състоянието на гробищните паркове в населените места и формиране на трудови навици и социална интеграция на безработните.

Към момента общинската администрация разработва проект по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2012 г., който пък беше внесен за одобрение на 21 октомври. Разработката предвижда да бъдат разкрити 100 работни места от 1 януари. Съгласно изискванията на програмата, наетите ще работят на непълно работно време – 6 часа.

Изискванията са желаещите да бъдат безработни, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, които не са работили по програмата от началото на предходната година. При непопълване на квотата с хора, отговарящи на посочения критерий, не се допуска допълването й с безработни, работили по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” от началото на предходната година.

Общата стойност за фонд „Работна заплата’ по проекта възлиза на 184 615 лева и те са осигурени от държавния бюджет.

Вестник Конкурент

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар