Община Кула преизпълни приходната част на бюджета си

На 13 октомври Община Кула свика извънредно заседание на Общинския съвет за корекции по бюджета, свързани с възникнали разходи, причинени от неритмичното финансиране по действащи проекти в Община Кула по ОП „Развитие на човешките ресурси”, мярка „Развитие” и други належащи разходи. Бе предоставен временен безлихвен заем за изплащане на възнаграждение за месец септември на заетите лица по Проект „Нов избор – развитие и реализация” в размер за 10 950 лева. Средствата са предоставени от резерва в местни дейности и от преизпълнение на собствени приходи на Общината.

Това е поредно решение за финансиране за дейностите по тази мярка, свързано със заплащането труда на 74 работещи лица. Въпреки забавянето на средствата от финансиращия орган повече от два месеца, Община Кула и общинските съветници не позволиха работещите да останат без заплати за отработеното време. Досега Община Кула е вложила за осигуряване на заплати за работещите по мярка „Развитие” 46 350 лева от собствените си приходи.

От резерва бяха предоставени още 10 600 лева, от които:

1500 лева за ремонт за читалището в с. Цар Петрово;
1500 лева за ремонт за магазина в с. Полетковци;
5000 лева за улично осветление и др.

Независимо от финансовата криза и намалената държавна субсидия, общинският бюджет е добре балансиран, собствените приходи са прехвърлили годишното планиране, което позволява Община Кула да обслужва инвестиционните си намерения, няма и никакви задължения.

Преизпълнението за собствените приходи позволи на Община Кула да вложи 73 000 лева за финализирането на проект по ОП „Околна среда”. На предишно заседание на ОбС – Кула бяха гласувани 5 000 лева за ремонт на оградата на СОУ „Васил Левски”; 5000 лева за реконструкция на улица в с. Тополовец и 1800 лева за ремонт на Клуб на пенсионера в с. Старопатица.

Добрата финансова дисциплина и събираемост на местните данъци и такси доведоха до доброто финансово състояние на Община Кула и благоустрояването на населените места. За разлика от община Видин таксата в детските градини е само 20 лв. и е осигурено пълноценно хранене на децата.

Вестник НИЕ

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар