За град Мизия

Селищата система с главен град Мизия обхваща още Крушовица, Липница, Сараево, Софрониево и Войводово. С изключение на Софрониево всички се намират на главния път Враца - Оряхово и жп линията Червен бряг - Оряхово.

Селищата са разположени в долното течение на река Скът, а Софрониево, което е на 4 километра от гара Крушовици, в долината на река Огоста. Районът е разнообразен релеф - дълбоките и дълги долове са със стръмни слогове, пресечени в северна посока от широките долини на Скът и Огоста.

Мизия е обявен за град на 12 февруари 1970 г. Дотогава е носило името Букьовци. В района на града са открити много предмети, с които си е служел човека в каменната, бронзовата и желязната епоха. Разкрити са могили с тракийски, римски и славянски произход. Следи от първобитно селище има в м. Гральова могила на 600 м. югоизточно от Мизия и м. Милин камък (кариерата). Тези местности, се намират от двете страни на шосето за Враца на най-високата речна тераса на р. Скът.

Останки от тракийско селище са намерени в м. Татарлъка на северозапад от града край реката и шосето за Оряхово. В м. Рупите южно от Мизия са намерения железен меч и умбо от щит с келтски произход. Тракийски могили, с височина до 3 м. и диаметър до 30 м., около които са открити сребърни монети, има в местностите Гладно поле, Бодиля и Жътварска падина. Градът е известен с намереното през 1926 г. в м. Гладно поле прочуто Букьовско сребърно съкровище, което днес е включено в националната сбирка на тракийското изкуство по българските земи.

Мизия и другите селища в района имат славно революционно минало. Населението е взело активно участие в националноосвободителната и революционната борба. В турски документ от 1620 г. е известно за хайдутските чети на Хайдут Андрей, на Иван Хайтата от Сърбеница (днес Софрониево), Нечо войвода и др. По тези места са действали Васил Левски и много възрожденци. Западно от Софрониево преминава Ботевата алея.


Прочети още за , , ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар