Фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада”

Четвърти детски национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада”

27 – 28 април 2012 година


Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.

ЦЕЛ

Да съхрани и популяризира певческото, инструментално и танцово фолклорно изкуство на Северозападна България.

Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца - изпълнители.

Да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на Северозападна България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.

Конкурсът да се утвърди като значимо събитие в културния календар на град Монтана.

УЧАСТНИЦИ

Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование.

ЖАНРОВЕ

Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.

Раздел 1. НАРОДНО ПЕЕНЕ

Участниците се разделят в 4 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 12 години;
Трета възрастова група – от 13 до 16 години;
Трета А възрастова група – от 13 до 16 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Трета Б възрастова група – от 13 до 16 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Четвърта възрастова група – от 17 до 19 години;
Четвърта А възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Четвърта Б възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;

І Категория. Индивидуални изпълнители:

Изпълнителите от Първа и Втора възрастова група изпълняват 2 хороводни песни с общо времетраене до 5 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;

Изпълнителите от Трета и Четвърта възрастова група изпълняват една бавна /безмензурна/ - 2 куплета, и една хороводна песен - 3 куплета, с общо времетраене до 5 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;

ІІ. Категория. Певчески групи за автентичен фолклор, камерни състави, народни хорове:

Броят на участниците в групите за автентичен фолклор да е не повече от 16 деца, в камерните състави – до 11 деца, в народните хорове – над 12 деца.

Камерните състави, дуети, триа изпълняват по две песни с общо времетраене до 7 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;

Групите за автентичен фолклор изпълняват по две песни с общо времетраене до 8 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;

Народните хорове изпълняват две акапелни многогласни обработки /едната задължително да е от Северозападна България – виж приложението/;

Съпроводът е по желание – един или няколко народни инструмента, акордеон, синбек /на CD/;

Всички песни в приложението са примерни и не са задължителни.

В заявките на камерните състави и хоровете е препоръчително да се посочат авторите на съответните обработки.

Такси за участие:

Индивидуални изпълнители – 7 лева.
Камерни формации, дуети, триа – 5 лева на изпълнител.
Групи за автентичен фолклор – 20 лева /независимо от броя на участниците/.
Народни хорове за обработен фолклор – 30 лева /независимо от броя на участниците/.

Забележка:

При участие в два раздела – като индивидуален изпълнител и в камерни състави, участникът заплаща само една такса – по-високата.

Раздел 2. ХОРЕОГРАФИЯ

І.Категория. Камерни народни танци

Участниците се разделят в 3 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 19 години;

Броят на участниците в камерните танцови формации да не надвишава 8 деца;

Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.

Групите представят два танца с общо времетраене до 10 минути, като единият задължително да е от Северняшката фолклорна област;

В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;

ІІ. Категория. Групи за автентичен танцов фолклор

Броят на участниците в групите да не надвишава 15 деца;

Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.

Групите представят 5 /пет/ автентични хора с общо времетраене до 10 – 12 минути, като две от хората задължително да са от Северозападна България;

В заявката за участие се посочва имената на хората, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;

По възможност групите да са облечени с костюми от съответния регион;

ІІІ. Категория. Групи за обработен танцов фолклор /танцови колективи/

Участниците се разделят в 3 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 19 години;

Броят на участниците в танцовите колективи да не надвишава 25 деца;

Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.

Групите представят два танца с общо времетраене до 15 минути, като единият задължително да е от Северняшката фолклорна област;

В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;

Такси за участие:

Камерни танцови формации – 5 лева на изпълнител;

Групи за автентичен танцов фолклор – 25 лева /независимо от броя на участниците/;

Групи за обработен танцов фолклор /танцови колективи/ - 35 лева /независимо от броя на участниците/;

Важно! В рамките на конкурса ще се проведе и мини конкурс „Ръченица за двама” - за най-добра танцова двойка. Двойки танцьори – момче и момиче, определени от ръководителя на всяка танцова формация, едновременно танцуват върху музика в ритъма на северняшка ръченица в продължение на няколко минути. Най-добре танцуващата двойка ще получи диплом и предметна награда. Участниците не заплащат допълнителна такса участие.

Раздел 3. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ

В този раздел право на участие имат всички деца-изпълнители на народни инструменти – гайда, кавал, гъдулка, тамбура, дудук, окарина и двоянка.

Участниците се разделят в 4 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 7 до 10 години;
Втора възрастова група – от 11 до 14 години;
Трета възрастова група – от 15 до 17 години;
Трета А възрастова група – от 15 до 17 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Трета Б възрастова група – от 15 до 17 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Четвърта възрастова група – от 18 до 19 години;
Четвърта А възрастова група – от 18 до 19 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Четвърта Б възрастова група – от 18 до 19 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;

І Категория. Индивидуални изпълнители:

Изпълнителите от Първа и Втора възрастова група изпълняват 2 хороводни мелодии с общо времетраене до 5 минути, като едната задължително да е от Северняшката фолклорна област;

Изпълнителите от Трета и Четвърта възрастова група изпълняват една бавна /безмензурна/ мелодия /песен/ и една хороводна мелодия, с общо времетраене до 5 минути, като едната задължително трябва да е от Северняшката фолклорна област;

ІІ. Категория. Камерни инструментални състави - дуети, триа, квартети, камерни оркестри

Броят на участниците в камерните състави да не надвишава 8 деца;

Камерните състави изпълняват по две мелодии /по обработен и автентичен материал/, с общо времетраене до 7 минути, като едната мелодия задължително да е от Северняшката фолклорна област;

В заявките на камерните състави е задължително да се посочат авторите на съответните обработки;

В този раздел няма възрастови групи. Класирането е изцяло по преценка на журито.

ІІІ. Категория. Групи за автентичен инструментален фолклор

Броят на участниците в групите да не надвишава 15 деца;

Групите представят 2 /две/ автентични мелодии с общо времетраене до 5 минути, като едната задължително да е от Северняшката фолклорна област;

Такси за участие:
Индивидуални изпълнители – 7 лева.
Камерни формации – 5 лева на изпълнител.
Групи за автентичен инструментален фолклор – 20 лева /независимо от броя на участниците/.

Забележка:
При участие в два раздела – като индивидуален изпълнител и в камерни състави, участникът заплаща само една такса – по-високата.;

Раздел 4. ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Фолклорните ансамбли представят две произведения до 20 минути, като едното задължително да е от Северняшката фолклорна област.

Такса за участие:

Фолклорните ансамбли заплащат 40 лева, независимо от броя на участниците.

Забележка:
Няма ограничение за брой участници.

Общи условия

Заявки по образец се изпращат на електронният адрес: napevi_severozapad@abv.bg или на пощенски адрес:

Общински младежки дом
бул.”Трети март” № 98
3400 Монтана
(за конкурса „Напеви от Северозапада”)
Телефони за справка: 096/305 103 и 306 755;
За раздел „Народно пеене” и „Инструменталисти”: 0889 00 44 13, 0879 40 65 80 – Асен Асенов;
За раздел „Хореография” и „Фолклорни ансамбли”: 0877 88 03 85 – Стоян Стоянов;

Заявки се приемат най-късно до 1 април 2012 година (за изпратените по пощата се взема предвид датата на пощенското клеймо).

Заплащането на таксите за участие става на място в деня на участието.
Конкурсът се провежда в сградата на Общински младежки дом – голяма зала, и в някои от репетиционните зали.
Графикът за явяване се определя от организационния комитет. Справки за графика на явяване може да направите на посочените и-мейли или телефони след 10 април 2012 година или на сайта на Общински младежки дом – Монтана, www.omd-montana.dir.bg.
Всички участници задължително трябва да са облечени в народни носии.

Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, вокални педагози, музиканти, хореографи.

Награждаването на победителите ще бъде след края на конкурсната програма за деня.

Всички участници получават грамоти за участие. Във всяка възрастова група се присъждат първо, второ, трето място и поощрителни награди по преценка на журито.

Ще бъде връчен и Приз на кмета на Община Монтана, както и награди от спонсори.

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците. Организаторите подсигуряват закуска в деня на участието и безплатно посещение на забележителностите на Монтана: Регионален исторически музей, Антична крепост, Лапидариум, художествена галерия “Кирил Петров”, яз. “Огоста” и др. Организаторите не подсигуряват нощувка, но ще окажат съдействие при нужда. Тези които желаят, нека да го напишат в заявката или в и-мейла.

Общински младежки дом Монтана

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар