Язовирите в Северозападна България

Видинският хидротехнически район на "Напоителни системи" стопанисва 8 язовира. Те са потенциално опасни, т.к в заливните им зони има населени места. Това налага периодични проверки и контролирано източване. Засега са свободни между 40 и 70 процента от обемите на наблюдаваните язовири, които са изцяло замръзнали. Надзорници наблюдават периодично състоянието на съоръженията.

"Нивото на язовирите ще бъде следено. Към момента язовирите в областта са празни, повече вода има в язовир "Божурица", но той не представлява особена заплаха. При по-високи води проблем ще има с дигите, но на този етап водата е под "петата" на дигата"- каза за РАДИО ВИДИН областният управител на Видин Пламен Стефанов.

Областният управител издаде заповед за своевременна проверка и системно наблюдение на всички язовири на територията на област Видин. Кметовете на видинските общини ще трябва да разпоредят проверки и наблюдение на всички язовири, микроязовири и речни легла на тяхна територия, за да се се допуска възникването на наводнения и с цел превантивна защита на населението.

Видинското звеното към "Напоителни системи" клон Мизия ще трябва системно да следи състоянието и водното ниво на язовирните съоръжения, които стопанисва. Кметовете на общините от областта и ръководителят на звеното са длъжни да подават информация на 2 часа, а в случай на бързо изменение на обстановката, или когато е необходимо- по всяко време, на Оперативния комуникационно- информационен център. Информацията ще се обобщава и подава на ОД на МВР Видин, а при изменение на обстановката незабавно да информира областният управител в качеството му на председател на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

Няма опасност от преливането на язовирите в област Монтана. В региона има 306 водоема, 3 изравнителя и 3 хвостохранилища.

"Със заповед на областния управител се водоемите се контролират. Нямаме потенциално опасни язовири. Заради продължителното засушаване язовирите са минимален обем вода, нека гражданите да са спокойни"- обясни пред сътрудника на РАДИО ВИДИН Любо Андреев зам.- областният управител Нина Петкова.

Язовир "Липена" в село Василовци прелива. Водоемът е много малък и няма да застраши жителите на селото. Областният управител на Монтана Ивайло Петров е изискал от кметовете да му предоставят информация за състоянието на водоемите.
"Ще изисквам от кметовете информация за нивото на изпълнение на дадените предписания от последната проверка. Ще търся информация и за състоянието на "бракуваните" язовири, както и информация дали в населените места има новопостроени водни обекти"- каза Ивайло Петров.

Общо 61 са хидросъоръженията в област Монтана. Потенциално опасни са 37 от тях. В момента в язовир "Огоста" е запълнен на 1/3 от максималния обем.

През 2011г. на територията на Област Враца са проверени два пъти 22 язовира. Нивото на водата е било под границите на разрешения за завиряване обем, съобщават от областната управа. Осигурен е необходимият свободен обем от 1/3 за поемане на водите от пролетните дъждове и снеготопенето по високите части на планините. При проверките не е констатирано преливане на вода през преливниците на язовирите.

В област Враца язовирите са собственост на общините, а три от тях - яз. "Върбешница", яз. "Дъбника" и яз. "Аспарухов вал"- Козлодуй- на "Напоителни системи" ЕАД - клон Мизия.

Към месец февруари 2012 г. по данни от собствениците на язовирите, няма опасност от възникване на аварийни ситуации и нивото на завиряване е в границите на допустимото. Наемателите на язовири, там където има такива, поддържат постоянна връзка със собствениците с оглед осигуряване безопасността на съоръженията, съобщават още от областната управа във Враца.

Радио Видин

Прочети още за , ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар