Проекти за над 74 млн. лв. се изпълняват в област Монтана

Общо 33 проекта за малко над 28 млн. лв. се изпълняват в момента в Община Монтана, което е повече от една трета от всички проекти в областта. Реално приключили са 16 на стойност близо 3 млн. лв. Най-голяма активност при разработването, управлението и изпълнението на проекти има частния сектор, следван от общинската администрация и училищата.

Оперативните програми, към който има най-силен интерес са Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Това съобщиха от Областния информационен център – гр. Монтана на първата информационна среща в Община Монтана. На събитието бяха представени обобщени данни за изпълнението на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на местно ниво, както и отворените процедури по оперативните програми, по които може да се кандидатства с проектни предложения.

По ОП „Административен капацитет” ще бъде изграден портал за общински услуги и интеграция с индивидуалните интернет страници на общините, който цели предоставяне на качествени електронни административни услуги, съобщи зам.-кметът на Община Монтана Тихомир Антонов.

Със средства от същата оперативна програма ще бъде направен анализ на социално-икономическото развитие на всяка една община в областта, допълни Галя Донова-Иванова, гл. експерт в Областна администрация Монтана.

Представителите на общинската и областната администрации, регионалните структури на министерствата и неправителствени организации бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Административен капацитет” (ОПАК) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Организатор на събитието е Областен информационен център – гр. Монтана, създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 372 350 лв., като изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ

I. Райони
Обща стойност на изпълняваните проект
Югозападен – 3 962 374 179 лв.
Югоизточен – 1 932 915 371 лв.
Южен централен – 1 597 706 145 лв.
Северозападен – 661 720 594 лв.
Северен централен – 641 206 008 лв.
Североизточен – 613 404 130 лв.

II. Северозападен район
Обща стойност на договорите – 661 720 594 лв.;
БФП – 603 360 279 лв.;
Стойност на изплатените – 157 482 664 лв.;
Общ брой договори – 524;
Общо бенефициенти – 311;

III. Разпределение по области на Северозападния район
Област Враца
Обща стойност на договорите – 235 744 921 лв.
Стойност на приключените договори – 17 814 391 лв.
Област Ловеч
Обща стойност на договорите – 112 467 523 лв.
Стойност на приключените договори – 25 247 892 лв.
Област Плевен
Обща стойност на договорите – 83 903 164 лв.
Стойност на приключените договори – 14 158 066 лв.
Област Монтана
Обща стойност на договорите – 74 671 968 лв.
Стойност на приключените договори – 10 064 006 лв.
Област Видин
Обща стойност на договорите – 40 937 305 лв.
Стойност на приключените договори – 6 511 792 лв.

IV. Област Монтана
Обща стойност на договорите – 74 671 968 лв.;
БФП – 60 743 457 лв.;
Стойност на изплатените – 16 919 797 лв.;
Общ брой договори – 90;
Общо бенефициенти – 54;

V. Община Монтана
Обща стойност на договорите – 28 010 644 лв.;
БФП – 16 320 517 лв.;
Стойност на изплатените средства – 2 614 889 лв.;
Общ брой договори – 33;
Общо бенефициенти – 22;

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар