За Едно Достъпно, Неограничено Образование (ЗаЕДНО)

Кампания по ”Приемане на различията” стартира в Пето СОУ „Христо Ботев” – Монтана. Тя се провежда в рамките на проекта „За Едно Достъпно, Неограничено Образование (ЗаЕДНО)”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В проекта ще бъдат инвестирани 292 559.52 лв. лева за период от 1 година. Основните разходи са предназначени за web-базирани софтуерни разработки, електронни учебни помагала и специализирани IT обучения. Паралелно с това, се работи за преодоляване на предразсъдъците и стереотипите в общуването с незрящи хора.

Основното послание на кампанията е „Детето със специални образователни потребности, е дете като теб!” За да бъде възприето мотото като житейско кредо от учениците те участват в интерактивни занимания. Педагогическият съветник Пламка Николова подкрепя идеята с мултимедийни презентации и постери, въвлича участниците в ролеви игри, чрез които те сами стигат до извода за огромното значение на потребността от подкрепа, разбиране и солидарност с различните деца, подчерта директорката на училището Вилма Гергова.

Проектът „ЗаЕДНО” се реализира от Пето СОУ – Монтана, и партньорите му – Фондация «Хоризонти» - София, и Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I" – Видин.

Ключова дейност на Проекта е създаването на специализирана методика за обучение на незрящи ученици с конкретно разработени към нея електронни учебни помагала, отговарящи на стандартите за достъпност. Те ще са полезни и на всички, които имат проблеми със зрението или са застрашени от увреждането му. Вероятността травми или заболявания да доведат до тези неприятни последици е реална и често срещана. Важно е, че тези електронни помагала са алтернатива и ще дадат шанс за адаптация на тези хора. Това разширява обхвата на проекта.

Вече на компютри в Пето СОУ – Монтана, и ПМГ – Видин, са инсталирани говорещи програми за незрящи. По време изпълнението на проекта „ЗаЕДНО” преподаватели от системата на общото образование ще бъдат обучени чрез тренинг програми за работа с деца с нарушено зрение. Ще бъдат изградени умения за работа с компютър и говорещи програми при ученици с нарушено зрение. Информационните технологии ще се използват като средство за ефективното им включване в системата на общото образование.

Проектът „ЗаЕДНО” е стъпка към реализиране на цели, залегнали в стратегията за развитие на образованието - интеграцията на децата със специални образователни потребности и по-конкретно на незрящите деца в системата на общото образование, подобряване на достъпа до знание, въвеждането на електронни помагала за дистанционно обучение, подпомагащи и ученето през целия живот.


Прочети още за

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар