Програма за развитие на туризма в Годеч 2012-2015

І. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Туристически ресурси
1.1. Географско разположение на общината
1.2. Природни ресурси
1.3. Култура и културно наследство
2. Селища и население
3. Обща инфраструктура и услуги
3.1. Пътна мрежа и достъп
3.2. Водоснабдяване, канализация и електрификация
3.3. Телекомуникации
3.4. Отпадъци
3.5. Икономическо развитие
3.6. Здравно обслужване
3.7. Банково обслужване
3.8. Образование
3.9. Медии
4. Туристически услуги
4.1. Туристически бази и услуги
4.2. Институции
5. Проекти и програми във връзка с туризма на територията на общината
ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА
1. Силни страни:
2. Слаби страни:
3. Възможности:
4. Заплахи
ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
ІV. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Годеч
2. Разработване и разпространение на инвестиционен туристически справочник
3. Разработване, маркетинг и реклама на туристически пакет, WEB страница, рекламни материали ( картички, плакати, брошури) и др.
4. Стимулиране на предприемачеството в туризма и подкрепа за стартиращ туристически бизнес.
5. Учебни посещения в други райони на страната.
6. Изграждане на пет екопътеки и разработване на туристически маршрути, чрез изграждане на маркировки, указателни табели, информационни табла и туристически кътове за отдих.
7. Създаване на екотуристическа инфраструктура за опазване и експониране на уникалното природно наследство на Западна Стара планина.
8. Опазване на културно-историческото наследство в посока възраждане на местните традиции, обреди и обичаи, занаяти и фолклор за превръщането им в привлекателна туристическа атракция.

Програмата за развитие на туризма в Община Годеч се приема от Общинският съвет на основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия, съобразно Общинския план за развитие 2008 -2013 год. и съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Целта е да се подкрепи и стимулира развитието на туризма.

Вижте цялата програма на общината тук

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар