Над 3 милиона са договорени от оперативни програми в Берковица

Девет проекта за повече от 3 милиона лева се изпълняват в община Берковица. Това я нарежда на четвърто място сред общините от област Монтана по усвоени средства от оперативните програми. Преди нея са съответно Монтана, Лом и Вършец. Реално приключилите проекти са 5, на стойност 1 525 590 лв. Най-активен е частният сектор с 4 проекта, следван от общинската администрация с 3 и неправителствените организации с 2.

Най-много проекти има по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 5 бр. Най-много средства обаче са договорени по оперативна програма „Регионално развитие” – два проекта за 1 849 755 лв. Единият, за обновяване и ремонт на гимназия и училище в града, вече е приключил. Вторият, за корекция и почистване на коритата на реките Берковска и Раковица, е на стойност 1 042 204 лв. и трябва да приключи до края на тази година. Бенефициент и по двата е община Берковица.

Тези данни изнесе Областният информационен център – Монтана на среща в община Берковица. Участниците проявиха интерес към схемата „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността за безработни лица, регистрирани в “Бюро по труда”. Актуална за общината се оказа схемата „Помощ в дома”, която дава възможност за създаване или разширяване на услугата домашен социален патронаж.

По време на дискусията бяха споделени трудностите, които бенефициентите срещат при съфинансирането, както и нуждата от представяне на възможностите за съфинансиране чрез нисколихвени заеми от банките. Споделена беше нуждата от разработване и реализиране на проекти в социалната инфраструктура. Проблем за изпълнителите на проекти е и бавното възстановяване на средства.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 372 350 лв., като изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар