Декларация на северозапада относно 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй

Ние, представителите на местната власт от общините на Северозападна България, посрещаме с одобрение решението на Министерски съвет на Република България за изграждането на седми блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, за което имаме и подкрепата на бизнес средите и жителите на нашите общини.

Във време, в което всякакви инвестиции в региона са крайно ограничени, една подобна крупна инициатива ще доведе до ръст на производителността, заетостта и съпътстващата заетост на всички фирми, и ще вдъхне живот на нашия, изоставащ през последните години, крайдунавски край. От пуска на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в Северозападна България не е стартирала нито една мащабна икономическа инициатива и затова ясно декларираме решимостта да сме съпричастни, доколкото е възможно и необходимо, към реализирането на този проект. През последните години общините на Северозападна България неизменно са изразявали желанието си нова ядрена мощност да се изгради именно в Козлодуй.

Не се наемаме да правим цялостна обосновка на ефективността от реализирането на проекта, но ще изтъкнем няколко важни обстоятелства:
1. През последните четири десетилетия площадката в Козлодуй е доказала своята пригодност като място за експлоатация на ядрени съоръжения.
2. Местната общност прие изграждането на Национално хранилище на ниско- и средно радиоактивни отпадъци в близост до АЕЦ „Козлодуй”, което е икономически изгодно и доказателство, че в района няма изразени антиядрени настроения.
3. Изградена е необходимата инфраструктура.
4. Експлоатацията на новия реактор ще бъде кадрово обезпечена с наличния ръководен и изпълнителски персонал, с необходимата квалификация и опит, придобити при експлоатацията на съществуващите ядрени мощности.
Убедени сме в решимостта на Правителството да предприеме ускорени действия за реализирането на проекта, което е и наложително, с оглед запазване позициите на Република България като енергиен център на Балканите и Югоизточна Европа.

Прочети още за , ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар