Близо 7 млн. лв. за община Вършец от оперативните програми

С пет проекта за 6 981 618 лв. от Структурните и Кохезионния фондове Община Вършец се нарежда на трето място в областта по усвоени средства. Преди нея са само Монтана и Лом. Най-активен е частният сектор, следван от общината и училище „Иван Вазов”. Това стана ясно по време на организираната от Областния информационен център в Монтана информационна среща в гр. Вършец за популяризиране на политиката на сближаване на ЕС в България.

С проект на община Вършец по оперативна програма „Околна среда” за 5 707 900 лв. ще бъде изградена съвременна и модерна пречиствателна станция за отпадъчни води. Станцията ще пречиства отпадните води на 10 хил. души и в нея ще се използва биологичен и механичен метод за пречистване.

Участниците в срещата – общинска администрация, неправителствени организации, частен сектор, бяха запознати с оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По нея актуални в момента са схемите:
- „Помощ в дома” за създаване или доразвиване на услугата домашен социален патронаж;
- „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, която дава възможност за придобиване или разширяване на професионалната квалификация (до трета степен) и осигуряване на производствен стаж (до 3 месеца) за безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда”;
- „Квалификационни услуги и обучение на заети лица”, която цели развитиие, подобряване или обновяване на професионалните компетентности на заетите в предприятията, необходими за бъдещото развитие на фирмите;
- „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинста”, която цели засилване на мотивацията за включване в образователния процес, дава равен достъп до образование и подпомага допълнителните знимания на децата, чийто майчин език не е българският.

Областен информационен център – Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар