Откриха "Горския дом" на Природен парк "Врачански Балкан"

Природозащитният център "Горски дом", който беше изграден преди година и половина в Природен парк "Врачански Балкан", беше официално открит на старта на Седмицата на гората във Враца.

"Центърът е от ключово значение за опазването и възстановяване на застрашени популации на девет консервационно значими видове растения- Казашка хвойна, Алпийско и Велчево плюскавиче, Келереров центрантус, Горска съсънка, Люспесто изтравниче, Ковачев зановец, Жълт крем и Обикновен тис", каза за РАДИО ВИДИН, главният специалист по устройство и уредба на парка инж. Цветан Цветков.

Министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните- Нона Караджова и Мирослав Найденов, и председателят на Комисията по земеделие и гори Десислава Танева прерязаха лентата на изградения с 500 хиляди лева, европейски средства от оперативна програма "Околна среда" консервационен център.

В "Горския дом" са изградени семенна и вегетативна банка за съхраняване и обработка на семенни материали, лаборатория, работни кабинети и склад с екипировка и оборудване необходими за научни изследвания.

Центърът е оборудван и със специална хладилна камера и високопроходими специализирани транспортни средства за съхраняване и транспортиране на трупно месо за подхранване на лешоядните видове птици в балкана. Опазването и възстановяване на популацията на Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и съхраняването на застрашените от силния антропогенен натиск на четири пещерни местообитания на територията на парка са сред приоритетите в Плана за управление на Природен парк "Врачански Балкан".


Радио Видин

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар