Бойчиновци започва първия си европроект

Проектът е на стойност 563 764 лв. и е по Оперативна програма “Регионално развитие”. Целта му е да внедри мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово. С безвъзмездната финансова помощ трябва да бъде подобрена образователната инфраструктура и модернизирана и осъвременена остарялата материална база. С този проект Община Бойчиновци се нарежда на 9-то място сред всички 11 общини от областта, като след нея са Брусарци и Якимово, които все още нямат разработен проект по оперативните програми.

По време на първата информационна среща за 2012 г. в Община Бойчиновци Областен информационен център – гр. Монтана запозна присъстващите с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Участниците проявиха интерес към схемата „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, която дава възможност да се придобие или повиши професионалната квалификация на заетите в предприятието, както и към схемата “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, която цели интеграцията на деца и учениците от етническите малцинства в образователната система.

По време на срещата местната власт сподели, че схемата „Помощ в дома”, която дава възможност за създаване или разширяване на услугата домашен социален патронаж, е много важна за тях и разработват проект по нея, който се надяват да спечелят. Споделена беше и нуждата от разработване и реализиране на проекти в културната и образователната дейност с цел привличане на квалифицирани специалисти за работа в местните културни институции.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар