Силен интерес към оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие”

Заедно с тях информация се търси и за Програмата за развитие на селските райони и за Оперативна програма „Административен капацитет”. От началото на годината Областен информационен център – Монтана е осъществил контакт с над 50 неправителствени организации и над 50 фирми в областта. Изпратени са над 300 писма за представяне на ролята и дейностите на ОИЦ-Монатна до регионалните структури на държавната администрация в областта, общините, неправителствените организации и частния сектор.

Експертите в Центъра са отговорили на над 40 въпроса, постъпили по електронната поща или телефона. В офиса са влезли 22-ма души. Най-често гражданите се интересуват от начините и възможностите за финансиране на бизнес проекти в начален етап и включване в професионални курсове, преквалификация, чуждоезиково и компютърно обучение, както и от конкретни процедури по оперативните програми. Към Центъра се обръщат предимно гражданите, общините от областта и неправителствените организации. Тези данни представиха от Областния информационен център в Монтана по време на първата работна среща с медиите от областта.

До този момент се проведени информационни срещи в общините Монтана, Лом, Чипровци, Берковица, Вършец и Бойчиновци. На тях са представени актуални възможности по оперативните програми за разработване на проекти и е осъществен контакт с потенциални бенефициенти. До края на месец юли ще бъдат посетени и всички останали община в областта, като от месец септември започва втората обиколка. По време на срещите бенефициентите споделят и трудностите, които срещат при разработването и управлението на проектите. Част от тях са съфинансирането, сложните и обемни насоки за кандидатстване, кратките срокове за написване на проектното предложение.

От месец март ОИЦ-Монтана отчита и интерес към проект „Енергийно обновяване на българдските домове” с бенефициент дирекция „Жилищна политика” в МРРБ. По него от началото на 1 юли започва набирането на заявления на Сдруженията на собствениците. Най-важното е собствениците на жилищната сграда да постигнат разбирателство помежду си и да се свържат с проектния мениджър за своя район. Заедно с него ще бъде извършено обследване за енергийната ефективност и за конструктивната цялост на сградата, както и всички последващи стъпки до отпускането на средствата. 50% от общата стойност на мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат осигурени от собствениците. За тази цел е създаден Фонд за жилищно обновяване, чрез който да се отпускат нисколихвени заеми. Допустимите градове за нашата област са Монтана и Лом.

Областен информационен център – Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети още за

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар