Втора среща за европроектите в Монтана

На 23 май 2012 г. Областен информационен център – Монтана проведе втора информационна среща в областния град, насочена предимно към малките и средни предприятия. Към 1 май 2012 г. бизнесът в Област Монтана е усвоил малко над 7 млн. лв. по оперативните програми, а общата стойност на договорените средства е 15 250 754,50 лв. 42 са сключените договори, от тях 23 са приключили, 8 са одобрени и започват изпълнение на дейностите, 2 са в процес на изпълнение, а 9 са прекратени. Най-много проекти бизнесът е разработил по Оперативна програма „Конкурентоспособност” – 24 проекта, а за обучение и преквалификация на персонала е участвал с 18 проекта по Оперативна програма „Развитие на човешиките ресурси”.

По време на срещата представителите на малките и средни предприятия споделиха, че основните проблеми, които срещат са отхвърлянето на предложението още на първия етап, преди фактически комисията да е разгледала целта и идеята на фирмата, големият процент съфинансиране, който е непосилен за предприятията от областта и за условията на икономическа криза, дългите и сложни насоки за кандидатстване и огромния обем от документация за внасяне на един проект за оценка.

Възможностите за енергийна ефективност са от съществено значение за предприятията, но само ако са с по-малко съфинансиране и по метод, подобен на енергийното обновяване на жилищни сгради. Най-често фирмите търсят възможност за закупуване на техника, внедряване на ново оборудване за разширяване на производствените цели и наемане на работна ръка, обучение на персонала. Затова най-силен интерес имат към процедурата за технологична модернизация в малките и средни предприятия и биха кандидатствали по нея, ако бъде открита отново.

Официален гост на събитието беше заместник областният управител на Област Монтана Нина Петкова. Срещата откри Рени Янева, главен експерт „Евроинтеграция” в Община Монтана и ръководител на проекта на Областния информационен център в Монтана. „Убедена съм, че ролята и значението на ОИЦ-Монтана ще расте, тъй като в областта няма друго подобно място, което да предоставя актуална и точна информация за оперативните програми и Кохезионната политика на ЕС в България”, заяви Янева.

Управителят на центъра Алекснадрина Здравкова представи актуалните процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Най-интересна за бизнеса се оказа процедурата за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, която се очаква да стратира през юни. Чрез нея могат да се закупят, доставят и въведат в експлоатация машини, материали и оборудване, както и да се извършат строително-монтажни работи на сградния фонд за намаляване на разходите за енергия за производствени нужди. Участниците бяха запознати и с инициативата „Джереми”, чрез която финансови посредници предоставят на малките и средни предприятия облекчени условия за получаване на кредит.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар