Мрежата от 27 областни информационни центъра представи своите услуги и дейности на изложението „Европа за нас”

Управителят на Областен информационен център – гр. Монтана Александрина Здравкова взе участие в изложението „Европа за нас”. То се проведе в периода 16-18 юни пред НДК, под патронажа на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Организатор е Българският икономически форум в сътрудничество с представителството на Европейската комисия в България и Столична община.

Заедно с ОИЦ-Монтана в шатрата на Централния информационен и координационен офис, който координира дейността на мрежата, бяха и представителите на останалите 26 областни информационни центъра. При откриването на инициативата всички експерти от мрежата, заедно с министър Томислав Дончев, изписаха чрез букви на тениските си мотото „Заедно информираме www.eufunds.bg”. По този нетрадиционен начин експертите показаха значението и силата на работата в мрежа, в нелеката задача на центровете за подобряване достъпа на всички граждани до ясна, точна и актуална информация за възможностите, които европейските фондове предоставят.

В рамките на изложението управляващите органи на оперативните програми, общински и областни администрации, бенефициенти и корпоративни институции представиха постигнатото от тях, резултатите от изпълнените проекти и възможностите за сътрудничество. Със свой щанд се представи и Община Монтана. В последния ден от изложението беше проведен дискусионният форум „Научени уроци от настоящия програмен период”. Представители на оперативните програми разказаха за натрупания опит и за трудностите при разработването и изпълнението на програмите и направиха заявка за основните цели в следващия програмен период.

Форумът беше открит от министъра по управлението на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Наталия Ефремова, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, сподели, че 22% от населението между 18-29 години в Европейския съюз е без работа, затова усилията и на ЕС, и на България са насочени към създаване на нови работни места за младежи и отваряне на процедури за обучение и наемане на работа или за старт на първа работа чрез обучение и стаж.

Те ще могат да се възползват от тези възможности още тази година чрез схемите „Първа работа” и „Ново работно място”, по които се очаква да бъдат насочени 38 млн. лв. и ще осигурят заетост на близо 4000 безработни младежи до 29-годишна възраст. Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, сподели, че Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са ключов фактор за развитието на градовете през следващия програмен период и чрез тях ще се избегне неравнопоставеността между общините и ще се даде възможност да се приоритизират местата, които имат нужда от спешно развитие.

В края на деня представителите на областните информационни центрове бяха гости на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ”, на което управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова запозна в детайли делегатите на комитета с постигнатите до този момент резултати, както и с плануваните дейности и събития на мрежата от областни информационни центрове.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар