Реален шанс за развитие на Вълчедръм

На 14 юни 2012 г. Областен информационен център – гр. Монтана проведе първа информационна среща за популяризиране на европейските фондове в Община Вълчедръм.

Срещата беше открита от заместник-кмета г-жа Корнелия Миланова, която представи успешно изпълнени проекти на общинската администрация. Три от тях са по оперативните програми на обща стойност 1 651 825 лв. Чрез Оперативна програма „Околна среда” е реализиран инвестиционен проект за 1 056 888 лв. – реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води.

С нов проект общината ще кандидатства за реализирането на съответните съоръжения. Ремонтът и изграждането на модерен компютърен кабинет в ОУ „Васил Левски” в гр. Вълчедръм са стрували 534 097 лв., средствата са осигурени от Оперативна програма „Регионално развитие”.

Проектът „В училището е интересно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” цели социалната интеграция на деца от малцинствените групи чрез изграждане на клубове за извънкласна дейност и осигуряване на допълнителни часове за изоставащите деца, както и обучение и подготовка на учители да работят в мултикултурна среда. Проектът е на стойност 61 640 лв.

Г-жа Корнелия Миланова сподели по време на дискусията, че общината разработва проекти по схемите „Помощ в дома”, чрез която може да бъде създадена или доразвита услугата домашен социален патронаж, и „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинста”, която цели засилване на мотивацията за включване в образователния процес, дава равен достъп до образование и подпомага допълнителните знимания на децата, чийто майчин език не е българският.

И двете схеми са по ОП РЧР. Най-голям обаче е интересът към Програмата за развитие на селските райони. Чрез нея голяма част от местните производители са изградили модерни стопанства и продължават да търсят възможности за пълноценното използване на средства от структурните инструменти на ЕС.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар