Европарите в Якимово

На 21 юни 2012 г. Областен информационен център – Монтана проведе информационна среща в Община Якимово, с което приключи първият цикъл от посещения във всички общини от областта.

Община Якимово ще предоставя електронни услуги за гражданите и бизнеса, тъй като е целева група на водещата организация Община Брусарци, която изпълнява проект „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Общинската администрация и Общинският съвет в Якимово са целева група и по още един проект по ОПАК – за прозрачна и почтена държавна администрация, където бенефициент е Община Оряхово. В партньорство с Агенцията по заетостта безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, са включени в проект „Нов избор – развитие и реализация” за обучение и професионална квалификация.

Най-голям брой проекти има по Програмата за развитие на селските райони. Участниците в срещата поискаха по-облекчени условия за земеделските производители, за да може по-голям процент от тях да се възползват от финансовите възможности на ЕС. По време на срещата бяха представени отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и новите схеми, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата на последното й заседание през м. май 2012 г.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар