Среща за европейските инвестиции в Якимово

На 21 юни (четвъртък) 2012 г. от 11.00 часа в читалище „Алекси Беремлиев” в с. Якимово Областен информационен център – Монтана ще представи ролята и значението на центъра при предоставяне на информация за Структурните и Кохезионния фондове на местно ниво.

На срещата ще бъдат представени отворените процедури по оперативните програми, по които могат да се подават проектни предложения. Поканени за участие са общинската администрация, неправителствените организации, частният сектор, медиите и всички заинтересовани граждани.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар