Еврофондовете в Георги Дамяново

На 31 май 2012 г. Областен информационен център – гр. Монтана проведе първа информационна среща в Община Георги Дамяново. Участниците бяха запознати с две от отворените процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Помощ в дома” и “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Община Георги Дамяново има спечелени четири проекта по оперативните програми, два от които вече са успешно приключили. Единият е за обмяна на добри практики в областта на туризма, по който съвместно с Община Виламарчант от Испания е разработено практическо ръководство, което включва най-различни туристически дестинации и места за отдих, почивка и забавление.

Направен е и кратък анализ на политиката на ЕС в областта на туризма. Другият проект е за обновяване на материалната база на ОУ „Отец Паисий”, който също е приключил. И двата проекта са по оперативна програма „Регионално развитие”. Допълнително на територията на общината се изпълняват проекти в партньорство с Агенцията по заетостта – „Нов избор – развитие и реализация” и с Агенцията за социално подпомагане – „Подкрепа за достоен живот”.

Участниците в срещата споделиха, че разработването на проекти за тях е трудно, както и че имат нужда от практически насоки за възможностите на всяка една програма, за допустимите дейности и разходи, за да не губят време и енергия при търсене по коя програма и процедура са допустими. За малките общини средствата от еврофондовете са единственият шанс за подобряване на живота на хората, за обновяване на населеното място, за развитие на туризма и за популяризиране на уникалността на района, чрез обмяна на добри практики със съседните райони.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар