С европейски средства ще бъдат разкрити нови работни места в Mедковец

На 7 юни 2012 г. Областен информационен център – гр. Монтана проведе първа информационна среща в Община Медковец. Участниците бяха запознати с дейността на центъра, както и с актуалните процедури по оперативните програми, по които може да се кандидатства.

Общината е бенефициент на три проекта на обща стойност 1 784 865 лв. Най-много средстава – 850 043 лв. от Оперативна програма „Регионално развитие”, са използвани за ремонт и оборудване на основното училище, детската ясла и градина в село Расово.

Със 763 498 лв. по Оперативна програма „Околна среда” е реализиран инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в с. Медковец, като със следващ проект общината си е поставила за задача да изгради такова съоръжение. Третият проект е на стойност 171 323 лв. и е в процес на изпълнение.

Чрез него ще бъде създадено социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” в общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като ще бъдат наети на трудов договор 7 лица от уязвими групи в Медковец.

По време на дискусията участниците споделиха, че критериите за участие и изпълнение на проекти са почти непосилни за фирмите и производителите от малките общини и предлагат да бъде създадена европейска програма, насочена директно за развитие на Северозападния район.

Областен информационен център – гр. Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар