Добрите идеи и резултати трябва да бъдат търсени във всеки един проект

На 11 юли 2012 г. екипът на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ) проведе информационно-работна среща с координатори на местно ниво по оперативните програми и техния мониторинг, представители на Младежкия информационно-консултативен център – Монтана, читалище „Разум”, дирекция „Хуманитарни дейности” – Монтана, Младежки дом – Монтана.

С част от партньорите ОИЦ-Монтана ще си сътрудничи като предоставя информация за политиките на ЕС в сферите на образованието, заетостта и културата и възможностите за разработване на проекти в тези области. Друг аспект на сътрудничество са програмите за младежи и работодатели по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които ще тръгнат от есента на тази година. През втората половина на годината, когато започва следващата обиколка на екипа на ОИЦ-Монтана по общините от областта, ще бъдат организирани общи информационни срещи с експертите за представяне на ясна, точна и пълна информация за новите схеми.

Важно за бъдещото ни сътрудничество са добрите практики на местно ниво. Като участниците посочиха, че постигането на устойчивост е най-същественият фактор за един проект. От полза би било, ако се разработи списък с най-честите причини за отхвърляне на проектните предложения, за забавяне в плащанията или в изпълнението и дори за спиране на финансовата помощ. Споделянето на добри практики може да генерира нови по-добри идеи, които да бъдат реализирани през следващия програмен период.

Голяма част от проблемите, които бенефициентите имат на местно ниво биха могли да се разрешат, ако бъде създадена програма или отделна ос в някоя от програмите, насочена специално към социално-икономическата ситуаци в Северозападния район и по-голяма децентрализация. Намаляването на административната тежест и опростяване на формулярите за кандидатства ще улесни бенефициентите и ще намали броя на разочарованите и на тези, които не желаят да разработват проекти, а имат капацитет за това.

На повечето бенефициенти им липсва инициативност, желание и увереност, че биха могли успешно да се включат в някоя от програмите. Тук е мястото на екипа на ОИЦ-Монтана, който стои в началото на тази дълга и сложна верига, която започва от събиране на информация по програмите, преминава през идентифициране на подходящата схема и подготвяне на проекта и стига до кандидатстване, одобрение и изпълнение на поректа.


Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар