ОИЦ – Монтана отчита първата половин година от работата си

ОИЦ – Монтана проведе работна среща с медиите, на която отчете постигнатото до този момент и представи планираните събития до края на годината. За първата половина на 2012 г. екипът на ОИЦ – Монтана е изпълнил на 100% заложените цели и задачи в годишния си план за действие. През този период офиса са посетили над 50 души с конкретни въпроси. Общо по телефон, електронна поща, на място в офиса и по време на срещите експертите са получили 135 въпроса, като на голяма част от тях е отговорено веднага. Статистиката показва, че най-дългото забавяне е от два до три дена.

От март до юли 2012 г. са проведени 13 информационни срещи – по една във всяка от 10-те общини в областта и три в гр. Монтана. Изнесени са 30 презентации пред 220 участника. ОИЦ – Монтана е изпратил 330 покани за участие в организираните публични събития. За този период е бил осъществен контакт със 121 фирми, 162 неправителствени организации, училища и читалища, 105 национални и регионални администрации, както и с над 20 регионални и национални медии.

Представени са 6 схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 5 по ОП „Конкурентоспособност”, 2 по ОП „Административен капацитет”, 1 по ОП „Регионално развитие”, както и очкваните 8 схеми по ОП РЧР, насочени към младежи до 29 години и работодатели.

Акцент в работата на офиса в последните месеци са възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”. В момента тече първият етап – подаване на заявление за интерес и подкрепа. За Монтана заявления се подават в Областния информациинен център на ул. „Иван Аврамов” №10. Експертите Румен Цветков и Горан Беремлийски са преминали специализирано обучение по проекта от експерти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да могат да осигурят компетентни и навременни отговори на въпроси от гражданите. До сега в Монтана има едно подадено заявление. Средно на ден офиса посещават по двама души, които се интересуват от тази процедура. Общо подадените заявления в страната към 10 юли са 32, а отправените запитвания в страната по проекта са над 1000.

Едновременно с това на последните срещи е представено и решението на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” да отвори няколко нови схеми през есента, насочени към безработни младежи до 29 години, които могат да стажуват при работодател по специалността си – „Първа работа”, „Подкрепа за заетост”, „Ново работно място”. Очаква се също така да бъдат пуснати отново и атрактивните схеми „Социални иновации в предприятията – фаза 2”, „На път”, „Аз мога” и „Безопасен труд”.

По време на срещите бенефициентите споделят най-вече трудностите, които срещат при разработването и управлението на проекти. Част от тях са съфинансирането, сложните насоки за кандидатстване и кратките срокове за изготвяне на проектното предложение. Основно участниците в срещите посочват, че имат нужда от практически семинари и срещи с експерти от оперативните програми. В анкетните карти посочват и нуждата от представяне на добри практики – успешно реализирани проекти, чийто резултати са устойчиви във времето и могат да генерират нови идеи. Голяма част от участниците в срещите се обединяват около мнението, че е необходимо да се разработи или цяла програма, или отделна приоритена ос в рамките на една оперативна програма, насочена към социално-икономическата ситуация в Северозападна България.

Областен информационен център – Монтана е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар