Оперативни програми в Лом

На 20 септември 2012 г. Областен информационен център – гр. Монтана проведе втора информационна среща в Община Лом, насочена към общинската администрация, бизнеса, училищата и читалищата. Представени бяха схемите „Без граници” и „Безопасен труд” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), схемата за обучение на общински служители по ОП „Административен капацитет”, схемата „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие”, както и очакваната схема за „Професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели” (ОП РЧР). Презентирани бяха и успешно приключени проекти от областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч.

Община Лом смята да кандидатства с проект по схема „Без граници” на ОП „Развитие на човешките ресурси” и схема „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие”. Общинската администрация е разработила и внесла проект по схема „Помощ в дома”, който е преминали успешно през първия етап на оценка – административно съответствие и допустимост. Администрацията в Лом не пропуска възможността да разработи проект, особено в сфери като образование и социални услуги.

„Изпълнението на оперативните програми ще бъде по-успешно ако дейностите, финансирани от една програма се допълват от друга. Пример за това е процедурата „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2 по ОП РЧР, по която могат да кандидатстват общини, разработили инвестиционни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” за изграждане на центрове за настаняване от семен тип и защитени жилища, а с отворената в момента процедура по ОП РЧР ще могат да кандидатстват за реалното предоставяне на социални услуги”, убедени са експертите от Община Лом.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар