Стипендии за студенти от Кула

Студенти от Кула ще получават стипендии от общинския бюджет, ако след завършването си останат да работят поне 3 години на територията на общината. Финансовото подпомагане е във връзка с приет през 2005 година Правилник за условията и реда за предоставяне на стипендии в община Кула. Средствата за стипендии, броя и размера им се определят всяка година с решение на Общинския съвет.

Както повечето общини в Северозападна България, и община Кула е в демографски риск и със засилени миграционни процеси към по-големите градове в България и чужбина. Много млади хора и семейства напускат общината и държавата заедно с децата си, а това се отразява негативно на демографското равновесие. Населението е застаряващо, раждаемостта е ниска. Намаляват децата и учениците в образователните заведения, а след завършване на висше образование, младежите не се връщат. Напускат млади и образовани кадри от Кула. Една от причините е липсата на реализация, втората причина е мизерното заплащане на местните работни места, неадекватно на квалификацията на младежите.

В общината се усеща липсата на висококвалифицирани кадри с техническо образование- инженери и архитекти. Затова Община Кула полага особени усилия за привличане и задържане на младите и образовани граждани, като осигурява стипендии за студенти от специалности, регламентирани като приоритетни в специален местен нормативен документ - Правилник за условията и реда за предоставяне на стипендии в община Кула, приет с решение на Общинския съвет още през 2005 година. Средствата за стипендии, броя и размера им се определят всяка година с решение на Общинския съвет. Съгласно този правилник студентите сключват договор с Община Кула, която ги подпомага финансово през курса им на обучение с ежемесечна стипендия, а след завършването си те се задължават да работят поне 3 години на територията на община Кула по овладяната от тях специалност. Съгласно правилника стипендии ще получават студенти от специалностите архитектура, строителство, геодезия, информационни технологии и английски език.

Условията за кандидатстване за стипендия са младежите да са жители на Кула, да са записани в редовна форма на обучение и да имат среден успех за семестъра не по-малко от 4.50. Средният месечен доход на член от семейството им за предходините 6 месеца не трябва да надвишава размера на средната месечна работна заплата за страната. Стипендиантите губят правото си на стипендия, ако прекъснат или презапишат, както и ако успехът им падне под 4.50.

Човешкият фактор е важен за община Кула, затова той е обект на особено внимание с оглед превръшането му в движеща сила на растежа. За задържане на младите хора и децата в община Кула е необходимо да се извърши и рехабилитация на съществуващите центрове за образование, култура, спорт и туризъм, да се откриват и нови такива. Тогава може би младежите ще бъдат мотивирани да живеят и да работят в един малък, отдалечен град.

Радио Видин

Прочети още за

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар