Център за електронни услуги изграждат в Ново село

Два нови договора сключи Община Ново село с фонд "Земеделие", с които ще бъдат финансирани нови дейности и услуги на стойност над 800 хиляди лева. Първият договор е за изграждане на Център за електронно обслужване на гражданите и бизнеса. В центъра ще се изгради географска информационна система.

Тя ще позволи да се получават бързо и точно скици на имоти в населените места и землището на Общината. Новите технологии позволяват поръчката, заплащането и получаването на услугата да стане не само на място, но и дистанционно чрез банкови преводи и електронна поща с електронен подпис.

Другото предимство на новата система е създаването на база данни за общинските имоти, което ще улесни тяхното управление. Чрез услугите на центъра ще се обслужва и бизнеса, който ще може да получи точни данни, необходими му за развитието на нови дейности на територията на Общината като например възможност за създаване на възобновяеми енергийни източници.

Вторият договор, който също ще се изпълнява по Програмата за развитие на селските райони, е насочен към представяне на местното културно и историческо наследство на община Ново село чрез прилагане на информационни технологии. В общината са запазени автентичните носии, традиции и танцов фолклор на новоселяни, винаровчани и власи. По-голяма популярност ще придобият паметниците на културата, разкопките в старата римска крепост Флорентиана, пътят на рибаря. Ще бъде заснет и 150-минутен професионален филм, озвучен на пет езика.

Радио Видин

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар