Чиста околна среда с евросредства

Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура- това е главната стратегическа цел на Оперативната програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. Такава е общата характеристика на оперативната програма, която отпуска средства за подобряване състоянието на водите, управлението на отпадъците и защита на природата.

Сред проектите с най-голямо значение за цялата Видинска област е "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин", който се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда". Общата стойност на проекта е над 20 515 000 лева. Община Видин е бенефициент в партньорство с общините от областта. Реализацията ще допринесе за цялостното развитие на системата за управление на отпадъците в региона и ще подобри третирането, транспортирането и обезвреждането на тези отпадъци. За новото депо е избрана площадка в местността "Рамова ливада" на територията на общината, в близост до сега съществуващото депо.

"Проектът вече е одобрен за финансиране от Министерството на околната среда и водите. Схемата за финансиране е изцяло преработена от екипа ни и от първоначално предвидените 5 533 432 евро или 10 845 000 лева, собственото участие е намалено и ние спестихме на общината над 8 000 000 лева", съобщи по време на едногодишния си отчет видинският кмет Герго Гергов.

Повишава се проектната активност и на община Белоградчик. Общинските експерти готвят проектни предложения по Оперативната програма "Околна среда"- за реконструкция на 17 км канализация и вътрешна водопроводна мрежа и 1 км довеждащ колектор и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Проектите обаче не са одобрени за финансиране. Проектът, в който общината има участие, е за Регионалното депо за твърди битови отпадъци за област Видин.

Друга община, която активно работи със средства от оперативната програма е община Враца. Започва работата по реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа в областния град. Договорът е в рамките на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца.

"Проектът е за 136 000 000 лева. Около 77 км водопроводна и 47 км канализационна мрежа ще бъдат реконструирани и разширени. Финализирането на проекта за водния цикъл на Враца е предвидено за януари 2016 година и ще успеем да се включим в този срок", обясни в "Посоките на делника" по РАДИО ВИДИН заместник-кметът по европейското финансиране в общината Красимира Георгиева.

Във Враца предстои и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, ще бъдат подменени 33 км на довеждащия водопровод от язовир "Среченска бара" с чугунени тръби. На 10 декември ще бъде направена първа копка по договора за строително-монтажните работи за изграждане на 29, 320 м канализационна мрежа и на канализационна помпена станция в кв. Кулата, както и на около 43 км водопроводна мрежа. Стойността на този договор от проекта за водния цикъл на Враца е около 36 500 000 лева.

Във Вършец продължава изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води. Очаква се тази година дейностите да се финализират. Градът, който е национален курорт, вече има едно такова съоръжение, строено преди 40 години. Станцията отдавна е отесняла за количествата отпадни води, които се изливат в река Ботуня. Затова общината е разработила проект за втора. Нейният капацитет е за пречистване на отпадните води на 10 000 души, колкото са жителите на Вършец. Проектът е на стойност около 5 400 000 лева.

"Проектът е вече на финанлата си фаза. До края на годината ще финализираме дейностите с Акт 15 и Акт 16", съобщи кметът на Вършец Иван Лазаров.

Монтана ремонтира ВиК мрежата с проект на стойност над 54 000 000 лева. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на общината Златко Живков подписаха договора през месец септември 2012 г. 50 000 000 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част е съфинансиране от местната администрация за разширяване и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Монтана.

"Настоящият проект предвижда рехабилитация и изграждане на 45 км канализационна система и 15 км изграждане на водопроводна мрежа. Там, където се извършва подмяна на канализационните тръби, е хубаво да бъдат подменени и водопроводните. В немалка част в гарда все още водопроводната система е изградена от етернитови или стоманени тръби", каза замесник-кметът Румен Ангелов.


Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар