Среща в Якимово за еврофондовете

Областен информационен център – Монтана проведе втора информационна среща в Община Якимово на тема „Добрите практики – споделеният успех“. Представените успешни проекти дават идеи как населените места да обновят парковите си пространства, тротоари, пешеходни алеи, да изградят пречиствателни станции, в които са внедрени енергоспестяващи технологии, и да укрепят регистрирани свлачища, възникнали след природни бедствия. Реализираните проекти са по оперативни програми „Регионално развитие“ и „Околна среда“.

На срещата бяха представени и актуални процедури по оперативните програми, по които може да се кандидатства с проектни предложения. Схемите „На път“ и „По-близо до работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) дават възможност бизнесът да получи финансиране за транспортни разходи на работниците от и до предприятията.

Схемата „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” пък стимулира професионалните гимназии да създадат образователни паркове, съвместно с работодател-партньор, за провеждане на конкретно практическо обучение по професия или част от професията.

Нови възможности за работодатели и безработни младежи до 29 години предлагат схемите „Ново работно място“, „Ново начало“ и „Първа работа“ по (ОПРЧР). Средствата по тези процедури са за обучения, придобиване на стаж и квалификация чрез стажуване и откриване на нови работни места.

В малките населени места, в които Общината е най-големият работодател, разширяването на обхвата на схемите „На път“ и „По-близо до работа“ ще даде възможност да бъде осигурен транспортът на служителите извън населеното място и по този начин да бъдат задържани специалистите в общинските администрации.

Представители на кметствата, читалищата и бизнеса споделиха нуждата от систематизирана и навременна информация за откритите схеми, за да могат да насочат целия си ресурс за подготовка на проектните предложения. В този смисъл екипът на ОИЦ – Монтана е особено полезен на малките общини.

Прочети още за ,

НаСеверозапад.Ком

След като прочете тази статия значи северозападът ти е интересен. Сподели и ти нещо за него във форума ни.

0 коментара

Напиши коментар